site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe
Dodatkowe informacje
Pozostałe usługi
Prowadzimy działalność ułatwiającą prowadzenie firmy zarówno początkującym przedsiębiorcom jak i tym, którzy planują zamknięcie swojego biznesu. Ponadto pomożemy zlikwidować zaległości podatkowe i księgowe.

Poza wyżej wymienionymi usługami proponujemy Państwu dodatkowo:

Pomoc przy zakładaniu firmy, zawieszeniu działalności, likwidacji działalności oraz prowadzeniu postępowania upadłościowego.


Osoby fizyczne krajowe i zagraniczne planujące założenie własnej firmy, które zdecydują się na skorzystanie z naszych usług będą mogły liczyć na pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej.

Pomoc polega na wypełnieniu za Państwa wszelkich wymaganych prawem dokumentów na podstawie przedstawionych nam danych i złożeniu ich w odpowiednich urzędach. Dla spółek osobowych i kapitałowych udzielamy pomocy poprzez przygotowanie projektów stosownych umów i statutów, umówienie z notariuszem i wypełnienie za Państwa dokumentów zgłoszeniowych do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców.

W przypadku powierzenia nam obsługi księgowej Państwa firmy po jej zarejestrowaniu, usługa pomocy przy zakładaniu firmy jest bezpłatna.

Pomoc przy zawieszeniu działalności sprowadza się do wypełnienia za Państwa wszystkich dokumentów na podstawie przedstawionych nam danych i złożeniu ich w odpowiednich urzędach i sądach.

Pomoc przy likwidacji lub upadłości firmy, sprowadza się do udzielania bieżących konsultacji w prawidłowości prowadzenia tych postępowań oraz skutkach finansowych i podatkowych.

Sprawozdania, raporty finansowe.

Sporządzamy wszelkiego rodzaju sprawozdania i raporty finansowe, zarówno te, które wymagane są przepisami prawa (np. bilansowe, statystyczne, NBP), jak i inne uzgadniane każdorazowo indywidualnie z Klientem (np. sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne z zakresu rachunkowości finansowej i kontroli zarządczej, właścicielskiej, itp.)

Analizy finansowe

W zależności od zgłoszonych przez Klienta potrzeb, na podstawie przedłożonych, bądź sporządzonych przez nas sprawozdań finansowych, dokonujemy rzetelnej analizy sytuacji ekonomiczno- finansowej firmy w różnych układach.
Dobór określonych rodzajów analiz uzależniony jest od potrzeb osób zarządzających i właścicieli.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych i księgowych.

W ramach tego rodzaju usługi na życzenie Klientów, na podstawie dostarczonych nam dokumentów źródłowych za poprzednie okresy sprawozdawcze (miesiące, kwartały, lata) dokonujemy ponownego księgowania tych dokumentów w oparciu o obowiązujące w tych okresach przepisy prawa podatkowego i bilansowego, sporządzania deklaracji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych.
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 601 410 570
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia