site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe
Dodatkowe informacje
Obsługa płacowo - kadrowa
Prowadzimy obsługę płacową i ZUS 

Zakres wykonywanych czynności płacowych i ZUS:
  • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie informacji przekazanych przez Klienta,
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
  • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS wraz z ich przekazaniem,
  • sporządzanie i zgłaszanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników w formie transmisji elektronicznej,
  • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracowników w formie transmisji elektronicznej,
  • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta wszelkich wymaganych prawem deklaracji i informacji do odpowiednich urzędów skarbowych, ZUS i GUS z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS,
  • inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 601 410 570
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia