site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe
Dodatkowe informacje
Usługi Księgowe
Biuro może prowadzić stały nadzór merytoryczny nad personelem księgowym Klienta, przejmując w ten sposób pełną odpowiedzialność na siebie zgodną z zakresem odpowiedzialności Głównego Księgowego firmy.

Zakres wykonywanych czynności:
  • organizacja pracy działu księgowości,
  • organizacja kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów księgowych,
  • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie planu kont,
  • opracowywanie instrukcji (kasowej, inwentaryzacyjnej,
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości,
  • współpraca przy wyborze i wdrażaniu odpowiednich programów finansowo-księgowych,
  • merytoryczny nadzór nad pracownikami działu finansowo – księgowego,
  • sprawdzanie ksiąg rachunkowych, ewidencji i deklaracji podatkowych,
  • współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 601 410 570
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia