site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe oraz zaufaj naszym specjalistom
Dodatkowe informacje
Doradztwo
Klienci, którzy mają podpisaną umowę o stałej współpracy, w tym o obsługę księgową, korzystają bezpłatnie z porad z zakresu bieżących spraw związanych z prowadzonym przez nich przedsiębiorstwem.

Zakres usług doradczych:
 • sporządzanie pisemnych opinii w sprawach podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych, opłat skarbowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, itp.,
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
 • konsultacje, porady pisemne, ustne, telefoniczne oraz elektroniczne za pośrednictwem e-maila,
 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane,
 • analiza wpływu zmian prawa podatkowego na Klienta,
 • przedstawicielstwo w podatku VAT dla podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • przygotowywanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg i zażaleń
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 233 96 02
fax. +48 (32) 401-09-31
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia