site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe oraz zaufaj naszym specjalistom
Kategorie
Aktualność "Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 21.09.2011 r. z inicjatywy doradców podatkowych Regionu Śląskiego zawiązała się Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych. Przed notariuszem został sporządzony akt założycielski Fundacji.

Do jej głównych zadań należeć będą:

 • pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych.
 • pomoc finansowa i rzeczowa byłym doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczynlosowych, w tym zdrowotnych.
 • podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych polskich, innych państw członków Unii Europejskiej oraz państw, w których znajdują się największe skupiska polonijne.
 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznychna rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Fundatorami Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych zostali następujący doradcy podatkowi:

 • Bam Dariusz
 • Bentkowska Grażyna
 • Bochen Magdalena
 • Bogdańska Agnieszka
 • Celeda- Kapela Danuta
 • Chorowska-Kasperlik Ewa
 • Feliksiak Janusz
 • Fila Małgorzata
 • Gałuszka Mariusz
 • Gamoń Krystyna
 • Głośna Halina
 • Grecka Anna
 • Karabin Barbara
 • Klimek Edyta
 • Kłosek Adam
 • Kordal Joanna
 • Kozub-Głownia Hanna
 • Łebecki Zigniew
 • Łyda Iwona
 • Maciejewski Piotr
 • Marzec Katarzyna
 • Merta Romuald
 • Myga Beata
 • Nelip Grażyna
 • Nowak Małgorzata
 • Nowak Wanda
 • Pytel Jan
 • Rachwał Jerzy
 • Rajchman Barbara
 • Siarkiewicz Elżbieta
 • Stasiewicz Krystyna
 • Steidten Joanna
 • Stępień Jadwiga
 • Stępień Marzena
 • Szymik Zbigniew Maciej
 • Tomaszek Piotr
 • Wojsław Iwona
 • Zawadka Jacek
 • Zemła Dariusz

Podczas obrad Zgromadzenia Fundatorów wybrano Radę oraz Zarząd Fundacji.

W imieniu grupy inicjatywnej,
która zakończyła swoje działanie 
z poważaniem
Iwona Wojsław


Źródło: Oddział Śląski KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2011-10-11 » Pozostałe aktualności
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 233 96 02
fax. +48 (32) 401-09-31
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia